086-311-6964
logo c-charernsup
ใส่ใจทุกการเดินทาง
พัฒนาคุณภาพงานบริการให้เป็นเลิศ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ c-charernsup.com

                ปัจจุบันบริษัท ช.เจริญทรัพย์ ทรานสปอร์ต จำกัด มีรถพร้อมให้บริการอยู่ 3 ประเภท แบ่งเป็น. รถบัสพัดลม ,รถแอร์ปรับอากาศ และรถตู้ บริษัทเราตระหนักถึงความปลอดภัยของ ผู้โดยสารและความตรงต่อเวลามากเป็นที่สุด จึงได้มีมาตรการด้านต่างๆ เช่นการอบรมเรื่อง การขับรถอย่างปลอดภัย พนักงานขับรถจะต้องตรวจสารเสพย์ติด ทุก ๆ 3-6 เดือน, มีเจ้าหน้าที่ตรวจเช็คความพร้อมของรถที่จะให้บริการทุกวัน รวมถึงการติดตั้งระบบGPS เพื่อควบคุมความเร็วของรถเพื่อรักษาความปลอดภัยของผู้โดยสารมากที่สุด
การบริการ
ดูทั้งหมด +